Nasze motto

(…) Jedynie poprzez integrację oraz kolektywne działanie będziemy w stanie sprawić, że studencki głos zostanie usłyszany. Bardzo cieszy nas fakt, że górę nad partykularnymi interesami uczelni wzięła studencka solidarność i troska o przyszłość naszego zawodu. 

K. Bułka, fragm. relacji z debaty studenckiej pod tytułem: Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, która odbyła się w czerwcu 2015 roku w ramach I Tygodnia Pracy Socjalnej