Obszary i kierunki działań

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym. 

Nasza działalność skupiona jest wokół wypracowanych przez Członków Koła celów, do których należą:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów/studentek,
 • angażowanie studentów/studentek w pracę naukową i badawczą,
 • integracja środowiska studenckiego,
 • reprezentowanie interesów studentów/studentek pracy socjalnej w strukturach uniwersyteckich,
 • promowanie nowoczesnego podejścia do pracy socjalnej,
 • inicjowanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi aktywnie w obszarze prac socjalnej.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego: organizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach, dyskusjach, szkoleniach, zgodnych z celami KNSPS,
 • współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych,
 • działalność publicystyczną,
 • prowadzenie własnych projektów,
 • współpracę ze studentami pracy socjalnej z innych uczelni.

Szczegóły znajdują się w Statucie Koła Naukowego.